Ověřovací provoz motorových vozů řady 843

Od začátku grafikonu 2006/2007 jsou na trati Liberec - Tanvald - Harrachov nasazeny na osobní vlaky motorové vozy řady 843. České dráhy začaly tyto motorové vozy nasazovat do pravidelného provozu na základě dohody s Libereckým krajem.

Součástí této tratě je i ozubnicový úsek z Tanvaldu do Kořenova. Trať zde dosahuje sklonu až 58 promile. Provoz na extrémním sklonu vyžaduje zvláštní opatření a tak České dráhy zavedly pro provoz vlaků na této trati předpis D40.

Motorový vůz řady 843 je vybaven kotoučovými brzdami. Ještě nedávno byl provoz vozidel s těmito brzdami na zubačce zakázán. 10. května 2006 proběhly adhezní zkoušky motorových vozů, které potvrdily, že provoz motorových vozů řady 843 je možný i na této trati. Viz článek Adhezní zkoušky motorových vozů.

Nasazování motorových vozů řady 843 na trať z Tanvaldu do Harrachova si vynutilo změny v předpisu D40. Uvedeme zde některé z nich.

Na trati je nově povolen provoz řídících vozů.

Motorové vozy řady 843 mohou spolu s přípojnými vozy 043 a řídícími vozy 943 na ozubnicovou trať pouze v těchto soupravách: 843, 843 + 043 + 843, 843 + 843, 843 + 043, 843 + 043 + 043 + 843 a 843 + 943. Jiné soupravy s motorovým vozem 843 nejsou povoleny.

Osobní vlak může být také veden motorovým vozem řady 854, případně s přípojným vozem 053. Provoz s řídícím vozem 954 povolen není.

Jestliže je vlak sestaven z vozidel s kotoučovou brzdou, v úseku a směru Kořenov - Tanvald je třeba 100 brzdících procent a rychlost vlaku nesmí překročit 20 km/h.

Motorové vozy s kotoučovou brzdou musí být kompletně osazeny brzdovým obložením BECORIT B36 schváleným pro provoz v zimních podmínkách. Při poruše elektrodynamické brzdy nesmí být motorový vůz dále používán. Strojvedoucímu je stanovena technologie jízdy a brždění, která může být dále upravována.

Ověřovací provoz motorových vozů řady 843 končí 31. března 2007. Poté dojde k jeho vyhodnocení a k případným úpravám předpisu D40.

Souprava 943.007 a 843.006
právě přijela do Kořenova.
23. 12. 2006, foto Ing. Jan Vašíček
Motorový vůz 843.006 vjíždí
do Polubenského tunelu.
10. 2. 2007, foto Pavel Vlček
Přípojný vůz 043 v čele
osobního vlaku v Kořenově.
17. 2. 2007, foto Petr Möller

Pavel Vlček

18. března 2007

© Železniční společnost Tanvald